در جسـتـجـوی تــو... امپراطور sh

برای دل من... همیشه تو خواهی ماند!! حتی اگر مخاطب تمام این نوشته هایم... او شوند!!

» منو خدا... شما همه!! :: ۱۳٩٤/۳/٢٤
» ششمین سالروز :: ۱۳٩۳/۸/٥
» ... افســــوس... :: ۱۳٩۳/٦/۱۳
» ...نیایش... :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» عمرم فدای مادرم :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٢
» ....زنگ انشاء.... :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» چی بگم؟؟ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» ...تسلیت... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» .....زمستـــــــــون..... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» ..... سهم من ..... ماه من ..... :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
» ...مهربانم... :: ۱۳٩٢/۸/٢٦
» اربابم حسین :: ۱۳٩٢/۸/٢٢
» مسلم ابن عقیل: :: ۱۳٩٢/۸/۱۱
» ...تبریک......تبریک......تبریک... :: ۱۳٩٢/۸/٧
» ...مرگ... :: ۱۳٩٢/٧/٢٩
» 22 روز تا محرم... :: ۱۳٩٢/٧/٢۱
» ...خـــــوب بـــــمان... :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» ....مهر آمد.... :: ۱۳٩٢/٧/۱
» دو قرار :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» برای عشقم......مادرم :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» .....امپراطور..... 1 :: ۱۳٩٢/٥/۳٠
» نوازش :: ۱۳٩٢/٥/٢٦
» .....عشق..........غم..........سیگار.....2 :: ۱۳٩٢/٥/۱٢
» .....عشق..........غم..........سیگار.....1 :: ۱۳٩٢/٥/٥
» .....من..........تو..........او..... :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» من و حقیقت :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» بیست و هشتمین دوازده دوازده :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٠
» ماموریت مرا نیز انجام داده ای؟؟؟ :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» تسلیت :: ۱۳٩۱/٩/۳
» برای زندگی... :: ۱۳٩٠/٤/٩
» سمت خدا 4 :: ۱۳٩٠/۳/٢
» دارم میرم ... :: ۱۳٩٠/٢/۱۱
» سمت خدا 3 :: ۱۳٩٠/٢/۸
» سمت خدا 2 :: ۱۳٩٠/۱/٢٦
» سمت خدا 1 :: ۱۳٩٠/۱/۱٦
» متاسفم!!!!!!! :: ۱۳٩٠/۱/٩
» ٣۶۴ روز گذشت... :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٩
» حاجی فیروز.....بابا نوئل!!! :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۳
» آیینه :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٠
» تولد :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
» خودتو پرت کن پایین :: ۱۳۸٩/۱٢/٦
» نور عترت :: ۱۳۸٩/۱٢/۱
» من از این دنیا تنها یک بار گذر خواهم کرد :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۸
» ولنتاین :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
» من نمی دانم چیست...؟؟ :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
» پنیر :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۸
» مژده :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٥
» فقر2 :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
» دلقک :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
» وقتی تو نیستی!!! :: ۱۳۸٩/۱۱/٩
» فاصله :: ۱۳۸٩/۱۱/۸
» تو دیگه رکاب نمیزنی!!! :: ۱۳۸٩/۱۱/٧
» ضامن آهو :: ۱۳۸٩/۱۱/٦
» فقر 1 :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» او چه کسی است.... :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
» دوستِ من "حسن" چه شد؟ :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» شیرین...####... فرهاد :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
» من، تو، او... آخر داستان!!! :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» چند جمله 2 :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» خشم و عشق :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» چند جمله 1 :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» همه بخشش از اوست :: ۱۳۸٩/۱٠/٢
» کویر :: ۱۳۸٩/۱٠/٢
» شاید... :: ۱۳۸٩/۱٠/٢
» پل یا حصار؟؟ :: ۱۳۸٩/۱٠/٢
» زمستان :: ۱۳۸٩/۱٠/٢
» بی حسین :: ۱۳۸٩/٩/٢٥
» حسین(ع) هنوز مظلوم است :: ۱۳۸٩/٩/٢٤
» منتظران مهدی(عج) :: ۱۳۸٩/٩/٢۳
» امام حسین(ع) :: ۱۳۸٩/٩/۱٧
» محرم آمد... :: ۱۳۸٩/٩/۱٧
» چشمات :: ۱۳۸٩/٩/۱٦
» امید :: ۱۳۸٩/٩/۸
» بین عشقای دو عالم به خدا علی رو عشقه :: ۱۳۸٩/۸/۳٠
» کریم :: ۱۳۸٩/۸/٢۸
» تذکر :: ۱۳۸٩/۸/٢۸
» یک رنگی :: ۱۳۸٩/۸/٢۸
» رحمت خدا ؛ حکمت خدا :: ۱۳۸٩/۸/٢٧
» تو میروی :: ۱۳۸٩/۸/٢٧
» ملاقات با خدا :: ۱۳۸٩/۸/٢٧
» صد دقیقه تا بهشت :: ۱۳۸٩/۸/٢٦
» قربونی!!! :: ۱۳۸٩/۸/٢٦
» دکتر شریعتی :: ۱۳۸٩/۸/٢٦
» باز دانشگاه... :: ۱۳۸٩/۸/٢٦
» با من حرف نزن :: ۱۳۸٩/۸/٢٥
» دوست یا دشمن :: ۱۳۸٩/۸/٢٤
» شجاعت!!! :: ۱۳۸٩/٧/۳٠
» دستان دعا کننده :: ۱۳۸٩/٧/۳٠
» خواهم مرد :: ۱۳۸٩/٦/٢٠
» عشق :: ۱۳۸٩/٦/۸
» تمامش مال تو :: ۱۳۸٩/٦/۸
» در جستجوی تو :: ۱۳۸٩/٦/٧
» فقط خدا :: ۱۳۸٩/٦/٧
» حسرت :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٩
» دهکدهء عشق :: ۱۳۸٧/۸/۱٦
» دعایم کن :: ۱۳۸٧/۸/۱٦
» ))سفر :: ۱۳۸٧/۸/۱٦
» دلم خیلی گرفته :: ۱۳۸٧/۸/۱٤
» یادته؟؟؟ :: ۱۳۸٧/۸/٩
» قلب پر از خاطره :: ۱۳۸٧/۸/٩
» خیابون :: ۱۳۸٧/۸/٩
» سکوت!!! :: ۱۳۸٧/۸/٩
» اونی که تورو نداشت :: ۱۳۸٧/۸/٩
» در جستجوی تو :: ۱۳۸٧/۸/٧
» "دخترک....بوسه...غصه ی جهنم..." :: ۱۳۸٧/۸/٧
» تسبیح!!! :: ۱۳۸٧/۸/٧
» تونل :: ۱۳۸٧/۸/٧
» دوستت دارم :: ۱۳۸٧/۸/٧
» ۱۳۸٧/۸/٧ :: ۱۳۸٧/۸/٧
» ما چقدر فقیر هستیم :: ۱۳۸٧/۸/٧
» دویدن را آغاز کن :: ۱۳۸٧/۸/۱
» میترا حجار در هالیوود :: ۱۳۸٧/۸/۱
» ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳۸٧/۸/۱
» آرزو :: ۱۳۸٧/۸/۱
» باغ بارانی :: ۱۳۸٧/۸/۱
» تنهایی :: ۱۳۸٧/۸/۱
» دختر بودن :: ۱۳۸٧/۸/۱
» جانباز..........شهید............؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳۸٧/۸/۱
» آب بابا :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» بدرود :: ۱۳۸٧/٧/٢٤
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳۸٧/٧/٢٤


قالب جدید وبلاگ پيجك دات نت