زمستان

 

سُر خوردن

 یه بهونه است؛ تا دستِ کسی رو که دوسش داری،

بیشتر فشار بدی...

زمستون

فصل پاکی و سپیدی

فصل هوای سرد و دلهای گرم مبارک...

/ 3 نظر / 25 بازدید
شهاب

خجال بکش با gf کجا رفته بودی برف بازی ؟[سوال][چشمک]

م.ن

سلام[گریه][گریه][گریه][گریه] گل ازپرندچشم تودرخواب می وزد سرشارسایه روشن مهتاب می وزد گل بانسیم آمدنت بال می زند بردفترم پرنده ی بی تاب می وزد درروح واژه هاهیجانی است دیدنی امشب که چشم مست تودرقاب می وزد زل می زنی به خون سیاووش شعرمن صدسهره برجنازه ی سهراب می وزد دربازتاب روزه ی گل های مریمت موسیقی شهودبه محراب می وزد باورکن ازبهاردل انگیزدست تو صدکوچه باغ نرگس سیراب می وزد تابیده ای به موج غزل های دفترم برمن هزارگوهرنایاب می وزد ازمن نگیرگریه ی بی اختیاررا گاهی که ابرخاطره ای ناب می وزد

مارال

گمت کردم سال ها در کویر یخ بسته گمت کردم شانه هایت بالا رفته خنده هایت را ٰ تنها کرسی ها می بینند برف هم از نگاه من خسته شده خسته تر از نگاه من ٰ سقف فرو ریخته است کویرم را آباد کن کمی بخند تو را در اوج گریه هایم یافتم بخند.