منو خدا... شما همه!!

بدان اگر مهربان باشی، تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم میکنند...

ولی مهربان باش!!

اگر شریف و درستکار باشی، فریبت میدهند...

ولی شریف و درستکار باش!

نیکیهای امروزت را فراموش میکنند...

ولی نیکوکار باش!

بهترینهای خودت را به دیگران ببخش...

حتی اگر اندک باشند!

در انتها خواهی دید آنچه میماند، میان تو و خدای توست...

 نه میان تو و مردم..!!

امام علی (ع)

/ 0 نظر / 146 بازدید