دکتر شریعتی

ما باید بر خلاف حکیمان دیگر

برخلاف نوابغ و اندیشمندان و بزرگان دیگر

که اگر نابغه اند؛ مرد کار نیستند

و اگر مرد کارند؛ مرد اندیشه و فهم نیستند

و اگر هر دو هستند؛ مرد شمشیر و جهاد نیستند

و اگر هر سه هستند؛ مرد پارسایی و پاکدامنی نیستند

و اگر هر چهار هستند؛ مرد عشق و احساس و لطافت و روح نیستند

و اگر همه هستند، خدا را نمیشناسند، باشیم...

/ 9 نظر / 25 بازدید
م.ن

مادرش زولبیا دوست داشت و پدرش بامیه. نیم کیلو بامیه خرید و نیم کیلو زولبیا و رفت خانه. کلید انداخت ، در را باز کرد و رفت سمت آشپزخانه. وسایل سفره افطار را آماده کرد. همه چیز را سر جایش گذاشت. زولبیا، بامیه، پنیر، نان، سبزی و گردو. نشست سر سفره. دو قاب عکس را آورد. یکی کنار زولبیا و دیگری کنار بامیه.

م.ن

مادرش زولبیا دوست داشت و پدرش بامیه. نیم کیلو بامیه خرید و نیم کیلو زولبیا و رفت خانه. کلید انداخت ، در را باز کرد و رفت سمت آشپزخانه. وسایل سفره افطار را آماده کرد. همه چیز را سر جایش گذاشت. زولبیا، بامیه، پنیر، نان، سبزی و گردو. نشست سر سفره. دو قاب عکس را آورد. یکی کنار زولبیا و دیگری کنار بامیه.

م.ن

از بچگی بهم یاد دادند که هر ساعت ۶۰ دقیقه است و هر دقیقه ۶۰ ثانیه… ولی کسی نگفت که هر ثانیه بدون تو ۱۰۰ ساله.... میمیرم بدون تو

م.ن

از بچگی بهم یاد دادند که هر ساعت ۶۰ دقیقه است و هر دقیقه ۶۰ ثانیه… ولی کسی نگفت که هر ثانیه بدون تو ۱۰۰ ساله.... میمیرم بدون تو

رضا

سلام حداقل منبعشم میزدی کتاب آری اینچنین است برادر(دکتر شریعتی)

رضا

تو هرچه می خواهی باش ، اما ... آدم باش !!! چقدر نشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدن ها است كه به این مردم، آسایش و خوشبختی بخشیده است !!! مگر نمی دانی بزرگ ترین دشمن آدمی فهم اوست؟ پس تا می توانی خر باش تا خوش باشی. امروز گرسنگی فكر ، از گرسنگی نان فاجعه انگیزتر است . برای خوشبخت بودن ، به هیچ چیز نیاز نیست جز به نفهمیدن ! دکتر شریعتی

علی

ممنون بخاطر مطالب قشنگت

م.ن

آدمها از نگاه دکترعلی شریعتی: آنهایی که وقتی هستند؛ هستند و وقتی که نیستند هم نیستند(آدمهای فیزیکی) آنانی که وقتی هستند؛ نیستند ؛وقتی نیستند هم نیستند(مردگانی متحرک) آنهایی که وقتی هستند؛ هستند و وقتی که نیستند هم هستند(آدم های معتبر و با شخصیت) آنهایی که وقتی هستند ؛ نیستند؛ وقتی که نیستند ؛ هستند(شگفت انگیزترین آدمها)

علی

همین خدا شناسی به تنهایی باعث پیشرفت روز افزونمون میشه!