عشق

عشق اگر عشق تو و عاشق اگر من باشم

آنچه هرگز نتوان دید جدایی باشد...

/ 3 نظر / 24 بازدید
سارا

سلام منمون از نوشته های خوبت به امید دیدار.

محمد.ر

عشق اگر عشق من و عاشق اگر تو باشی هیچ گهی نمی خوری.....[قهقهه]

saghar

[گریه][ناراحت][تعجب][تعجب]